0
KATEGORİ


BEDEN

RENK


FİYAT


Hesabın yok mu? KAYIT OL

Siparişlerini kolay takip et,
Gelecekteki alışverişlerinde zaman kazanmak için iletişim ve gönderi ve bilgilerini kaydet.

HESAP OLUŞTUR DOĞA VELİSİYİM
Hesabın var mı? OTURUMU BAŞLAT
ALIŞVERİŞ SEPETİ0
SEPETİNİZDE ÜRÜN YOK

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR
1.1 SATICI : ARI İNOVASYON VE BİLİM EĞİTİM HİZ. A.Ş.
  Merkez : Barbaros Mah. Halk Cad. Kardelen Sok. No:2 Incity C Blok Ataşehir / İstanbul
  Telefon : 444 36 42
  Web adresi : https://www.edogastore.com/
  E Mail : info@edogastore.com
 
1.2 ALICI    
  Adı Soyadı / Ünvan : .....
  Adresi : .....
  Telefon : .....
  E Mail : .....


MADDE 2- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://www.edogastore.com/  internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmet satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ HİZMET
3.1- Ürünlerin / Hizmetlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli https://www.edogastore.com/ internet adresinde yayınlanan ürün/hizmet tanıtım bilgilerinde ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan faturada belirtildiği gibidir.

Fiyat dahil işbu vaadlerin geçerliliği ......... tarihine kadardır.
 
3.2- Ödeme Şekli : .....
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.3- Teslimat Şekli ve Adresi    
Teslimat Adresi : .....
Teslim Edilecek Kişi : .....
Fatura Adresi : .....
  
Teslimat kargo şirketi aracılığı ile Alıcının yukarıda belirtilen adresinde elden teslim edilecektir. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

Kargo fiyatı, sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.
 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, https://www.edogastore.com/ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda teyidi yapılmış nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder..
4.10- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.11- Alıcı, satıcı ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul eder. Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istediği taktirde satıcı ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir.
4.12- Alıcı, satıcı ile ilişki kurduğu internet sitesini kullanırken kendisinden beklenen özeni gösterir. Siteyi kullanması sırasında yaşanabilecek aksaklıklar ve sıkıntılardan kendisi sorumlu olup satıcının cezai ve hukuki sorunluluğu bulunmadığını kabul eder.
4.13- Satıcının ürünlerini tanıttığı ve sattığı internet sitesine ulaşım, üçüncü kişiler tarafından dizayn edilmiş ve kullanılan siteler üzerinden link paylaşılarak sağlanabilir. Bu gibi durumlarda satıcı, üçüncü kişilerin himayesinde olan sitelerde paylaşılan linkin güvenliğinde sorumlu değildir. Satıcıya ait olduğu düşünülerek ziyaret edilen linkler sonucunda alıcının uğradığı zararlardan alıcı kendisi sorumludur. Bu sitelerde karşılaşılan reklamlar ile satıcının kendi sitesinde yer alan tanıtımlar arasında farklılıklar olduğu taktirde satıcının kendi sitesi esas alınacak olmasını alıcı kabul eder.
4.14- Alıcı, satıcıya ait internet sitesi üzerinden satıcıyı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarını zedeleyecek paylaşımlarda bulunamaz, siteyi hukuki amacının dışında bir amaç ile kullanamaz, satıcı ve üçüncü kişilere zararı dokunacak şekilde virüs, program ve benzeri sanal zarar vericileri siteye yükleyemez. Bu gibi durumlarda doğacak olan zararlardan alıcı kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcının bu gibi zararları hukuk yoluna taşıması halinde de alıcı yine kendisi sorumludur.
4.15- Alıcı, satıcıdan vergi indiriminde bulunmasını bekleyemez ve ürünün satımı sırasında doğacak olan verginin kendisi tarafından ödenmeyeceğini iddia edemez.
4.16- Online kurs/eğitim hizmeti, alıcı/katılımcıya, esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, teslime ilişkin hükümler, alıcının talebi doğrultusunda hizmetin/ürünün kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmesi istendiği hallerde uygulanacaktır. Bu doğrultuda internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak hizmetin/ürünün ifa türü anında ifadır. Katılımcı/alıcının adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile https://www.edogastore.com/ sitesi üzerinden giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda ifa kurum tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. 
4.17- ALICI, satın almış olduğu online eğitim/kurs hizmetinden kusursuz yararlanmak için gerekli bilgisayar donanımını ve yazılımını bulundurmak veya kullanmakla yükümlüdür. Bu anlamda ALICI’dan kaynaklanan yazılımsal yada donanımsal eksiklik veya arızalar sebebiyle SATICI sorumlu tutulamaz.
4.18- Sistem hatalarından, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle meydana gelen fiyat yanlışlıklarından, tanıtımlardan SATICI sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICIdan hak ve alacak talebinde bulunamaz.
4.19- ALICI, SATICIdan satın almış olduğu online/canlı kurs/eğitim hizmetine bağlı olarak SATICInın göndermiş/gönderecek olduğu her türlü belge, doküman, yönergeleri 3.kişilerle paylaşmayacağını, işbu belge, doküman ve yönergelerden gelir elde etmeyeceğini; aksi halde SATICInın uğramış olduğu her türlü zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
 
MADDE 5- CAYMA HAKKI
5.1. ALICI hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin satın aldığı mal/hizmeti teslim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Online eğitimde bu süre 7(yedi) gündür.
5.2. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler https://www.edogastore.com/ adresinde belirtilen iletişim kanalları ile gösterilecektir. Cayma bildiriminin yapılacağı iletişim kanallarına https://www.edogastore.com/ linkinden ulaşılabilir.
5.3. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI’ya mevzuat hükümlerine ve https://www.edogastore.com/'deki cayma hakkı kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.
5.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI, cayma hakkını kullanmasından itibaren 30 gün içerisinde, https://www.edogastore.com/ 'den oluşturacağı kargo iade koduyla birlikte, Malı SATICI'ya anlaşmalı kargo şirketiyle geri gönderir. ALICI, iade ettiği ürününün kargoda kaybolması halinde; müşterinin yaptığı bildirim üzerine Müşteri Hizmetleri ve Depo Web İade Bölümü çalışanları tarafından kargodan ıslak imzalı teslimat belgesi talep edilir. Kargonun belgeyi ibraz edememesi halinde kaybolan ürünlerin bedeli kargo firmasına rücu edilir.
b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.
c) ALICI cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
d) Cayma hakkının kullanılması ardından ve ürünün SATICI’ya teslim edilmesiyle birlikte SATICI, fatura tarihi, kargo teslim tarihi, ürünün cinsi, kullanıp kullanılmadığı, iade sebepleri, ürünün iadeye uygunluğu, iade talebinin cayma hakkı kapsamına girip girmediği hususlarında incelemeler yapar. Ürün iadesinde, ürünün satış değerinin kaybetmemiş olmasına dikkat edilir. Kutusu açılmış, kullanılmış, özellikle elektronik ve oyuncak kategorisi ürünleri ürün inceleme birimi tarafından kontrol edildikten sonra bazı ürünler ile ilgili teknik servisi gönderilebilir. Bu durumda teknik servisten gelecek görüş doğrultusunda ürünün iadesine karar verilir.
e) SATICI’ya ulaşan ürünün yukarıdaki maddede yer alan hususlara ilişkin incelemeler yapıldıktan sonra ürünün faturası ve iade sebebi, yasal mevzuat hükümlerine göre incelenerek iade alınmasına karar verilir. Ürünün iade kararı alınması halinde, 7 gün içerisinde Mal bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.
f) ALICI iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI'ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli SATICI'ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği Malı Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen SATICI'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.
g) ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

5.5. ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler. Fakat kurumumuzun öğrenci memnuniyeti çerçevesinde cayma hakkı, satın alınan hizmete ait onay postasının teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde kullanılabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması olması şarttır. Cayma hakkının kullanılacağı 7 (yedi) gün içerisinde ALICI satın alınan hizmetten yararlanmış yani canlı derse katılmış veya ders materyalleri ve yönergelerini kullanmışsa toplam ders ücretinin %10 oranında eğitim dokümanı ve canlı ders ücreti kesintisi yapılarak arta kalan ürün/hizmet bedeli cayma hakkı kullanıldığının tarafımıza bildirildiği günden sonraki 7 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

5.6. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

MADDE 6- KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI ve GİZLİLİK POLİTİKASI
6.1- SATICI, https://www.edogastore.com/ sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, https://www.edogastore.com/ sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
6.2- ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. https://www.edogastore.com/ sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir.
6.3- ALICI tarafından https://www.edogastore.com/ sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI'ya aittir.
6.4- ALICI, SATICI tarafından sunulmuş olan online canlı eğitim/kurs hizmetinin digital ortamda kameralarla karşılıklı online verilmesinden dolayı ders kayıtlarının kaydedilmesine, yazılı/digital/arşivde tutulmasına, videoların her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına izin verdiğini, işbu eylemlerde rızası olduğundan Kişisel Verilen Korunması Kanunu’nun ihlal ettiği gerekçesiyle herhangi bir kuruma/kurula başvurmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
6.5- Taraflar işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili ikincil mevzuat ve kişisel verilerle ilgili Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Anayasa, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesin Hakkında Kanun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ve yönetmelikler ve benzeri mevzuatta yer alan düzenlemelere, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararlarına uygun davranmak zorundadır.
6.6- SATICI, kişisel verileri münhasıran sözleşme kapsamında taahhüt edilmiş bulunan hizmetlerin/ürünlerin sunulması amacı ile işleyecek, gerekli olması halinde iştiraklerine, iş ortaklarına, talep halinde kamu kurum ve kuruluşlarına aktarabilecek ve hizmetin sona ermesi veya ALICIdan bu doğrultuda bir talep iletilmesi halinde talebi hukuki yükümlülükleri kapsamında işleme alacaktır.
6.7- Yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatı, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerde herhangi bir değişikliğe neden olduğu takdirde taraflar söz konusu uyumu sağlamak için derhal gerekli çalışmaları masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirecektir.
6.8- ALICInın işbu maddede ile belirlenen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle SATICInın uğrayacağı her türlü zararı tazmin ile yükümlü olduğunu ve üçüncü kişilerin bu nedenle SATICIdan olan her türlü talepleri için kendisine rücu hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9- Şahsa ait kişisel verilerin işlenme usullerine ilişkin ayrıntılı bilgiye internet sitesinden ulaşabilecektir. Ayrıca her ALICI, SATICIya başvurarak kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıl kullanılmadığını öğrenme, Kanun’un 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme hakkında sahiptir. SATICI, böyle bir talep halinde talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebini yazılı usulle reddedebilir. Bu prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde cevabın tebliğini takip eden otuz ve herhalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108 maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI’ya e-posta yolu ile ulaştırılır.
 
Alıcı, 4822 sayılı Kanun İle Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6. maddeleri gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Sözleşmenin Düzenleme Tarihi :  .............
 
.............. ALICI : .....